Ganpati.TV Contest 2023 Winners
Prathamesh Naik

Prathamesh Naik

Welcome to Prathamesh Naik's Page on Ganpati.TV 2023Prathamesh Naik's Home Ganpati Pictures & Videos of every year. Also includes decoration ideas or details which they have shared. It would be helpful to others for following year.

If you like then please share it via Facebook / Google+ or Twitter. You can find Share links below.

You can also leave a comment or question below for me, would appreciate.
Hope you like the Ganpati Decorations.

[signinlocker id="6628"]

My Ganpati Pictures & Videos

Back to GalleryGanpati Festival 2023 Pictures

My Home Ganpati Decoration Pictures 2023 Coming Soon...

Ganpati Festival 2022 Pictures

My Home Ganpati Decoration Pictures 2022 Coming Soon...

Ganpati Festival 2021 Pictures

My Home Ganpati Decoration Pictures 2021 Coming Soon...

Ganpati Festival 2020 Pictures

My Home Ganpati Decoration Pictures 2020 Coming Soon...

Ganpati Festival 2019 Pictures

My Home Ganpati Decoration Pictures 2019 Coming Soon...

Ganpati Festival 2018 Pictures

My Home Ganpati Decoration Pictures 2018 Coming Soon...

Ganpati Festival 2017 Pictures

My Home Ganpati Decoration Pictures 2017 Coming Soon...

Ganpati Festival 2016 Pictures

This are pictures of my Home Ganpati from year 2016

Decoration Theme: Peacock Theme

Decoration Description: Peacock body- Bamboo Sticks tied together,Newspapers Wrapping for appropriate massing, Finishing Material - Hand Made Paper for peacock to achieve stiffness, Tinted Papers for colourful wings and feathers.

Decoration Materials Used: Bamboo Stick, Newspaper, Tinted Paper, Light, Peacock

We have created Eco Friendly Ganpati Decoration in year 2016

We have brought Eco Friendly Ganpati Murti in year 2016

Ganpati Festival 2015 Pictures

This are pictures of my Home Ganpati from year 2015

Decoration Description: गणपतीचे Decoration पंचमहाभुताचे प्रतिक असलेले गणपती ह्या आराध्य देवतेचे घराघरात आगमन होत असते. अशा पंचमहाभूतातूनच साकारलेल्या गणपतीच्या रूपाचे पूजन करून मग त्या रूपाचे विसर्जन करणे, जेणे करून त्या मूर्तीत समरसलेल्या तत्वाचे विघटन होऊन परत पंचतत्वातच विलीन व्हावे, अशा प्रतिकात्मक बोधाची जाणीव करण्यासाठी हा उत्सव साजरा केला जातो . मात्र आताच्या आधुनिक युगात यांत्रिकीकरणाचे एक वलयच आपल्या भोवती वेढले गेले आहे ज्यामुळे आपण निसर्गापासून , प्रकृती पासून खूप दूर जात चाललो आहोत. आणि जेव्हा आपण गणपतीला घेऊन येतो तेव्हाही तसेच आधुनिक कृत्रिम साहित्याचा वापर केलेल्या मकर रुपी वलयात आपण गणपतीलाही पुजत असतो. p.o.p. चा वापर केलेल्या मुर्त्या आणि थर्माकोलचा वापर केलेल्या मखराची संख्या वाढत चालली आहे. दोन्हीचे विघटन न झाल्यामुळे पर्यावरणाची हानी होते. त्यामुळे आमचा ecofriendly गणपती मागचा concept हाच होता की बाप्पाला कुठल्याही वलयामध्ये (envelop) मध्ये ठेवायचे नाही. त्याला त्याच्या प्राकृतिक रुपात मोकळे राहू दिले. निसर्गाच्या उत्तम कलाकृतीचे प्रतिक असलेल्या फुलांचे backdrop तयार केले. फुले तयार करताना १००% विघटन होणाऱ्या handmade व card paper चा वापर केला. गणेशाची सवा दोन फुटी उंचीची मूर्ती ही १००% शाडूच्या मातीने बनवलेली आहे. ही आमची बाप्पाची मूर्ती त्याच्या मुळ स्वरूपात आहे. म्हणजेच हत्तीचे मुख आणि मानवी शरीर याची सांगड घातली आहे . बाप्पा हा कुठल्याही प्रकारच्या कृत्रिम मुकुटाने वा दागदागीन्यानी मढवलेला नसून त्याच्या साध्या , सात्विक रुपामधला आहे. गणपतीच्या उंची आणि आकारमानाला शोभतील अशा आकाराची फुले पेपरने बनवलेली आहेत. अशा ecofriendly गणपतीचा concept च मुळी simplicity हा आहे

Decoration Materials Used: Shadu Mati, Colourful Paper, Paper Flower, Light, Flower

We have created Eco Friendly Ganpati Decoration in year 2015

We have brought Eco Friendly Ganpati Murti in year 2015More Ganpati Festival Pictures Coming Soon...

Please visit this page back again.


[/signinlocker]

Prathamesh Naik

If you like my Ganpati Festival pictures then please leave a comment below and also click Like Button below to like my Ganpati page on Facebook. Additionally, you can also share my Ganpati page on any of the social networks below.

Leave Comments

Write a comment


Best Home Ganpati Decoration Contest 2022

Top visited Decoration Ideas Pages

Visit Decoration Pages


10 Simple Ganpati Decoration Ideas for your home – Part 1 (5 Ideas)16

3.5 out of 5
Rating: 3.5 / 5 - 20 Votes

Every year we celebrate the festival of Ganesh Chaturthi and we bring Ganpati Idol at our home. On this auspicious day we decorate our home with different ideas to make it beautiful, colorful and pleasant to please the Lord Ganesha...

Read More

10 Simple Ganpati Decoration Ideas for your home – Part 2 (5 Ideas) + 2 Ideas Bonus2

2.5 out of 5
Rating: 2.5 / 5 - 5 Votes

Last time we shared 5 Ganpati decoration ideas for your home hoping everyone liked it, and indeed it was viewed by lots of visitors. We now share the other 5 ideas which surely may come handy and useful to everyone...

Read More